Kabul Edilen Bildiriler

BİLDİRİ NO YAZARLAR BİLDİRİ BAŞLIĞI
150017 Asmin Güneş KARAKAŞ, Dr. Öğr. Üyesi İrem METİN ORTA EŞCİNSELLERE YÖNELİK TUTUMLAR VE CİNSEL YÖNELİMİN İŞE ALMA NİYETİ ÜZERİNDE ETKİSİ
150023 Dr. Öğr. Üyesi Bilal ÇANKIR, Doç. Dr. Aykut ARSLAN, Dr. Öğr. Üyesi Serdar YENER, Doç. Dr. Özgür DEMİRTAŞ İŞ STRESİ ÜZERİNDEN ALGILANAN AŞIRI NİTELİKLİLİK VE ÜRETKENLİK İLİŞKİSİNDE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN DÜZENLEYİCİ İLİŞKİSİ
150024 Dr.  Öğr. Üyesi Hasan H. UZUNBACAK, Dr. Öğr. Üyesi Tahsin AKÇAKANAT, Prof. Dr.  İlker H. ÇARIKÇI  LİDER-ÜYE  ETKİLEŞİMİ İLE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL  DESTEĞİN VE İŞE ADANMIŞLIĞIN ROLÜ 
150025 Prof.  Dr. Sait GÜRBÜZ, Mehmet Emin BAYIK ARACILIK  MODELLERİNİN ANALİZİNDE MODERN YAKLAŞIM: BARON VE KENNY YÖNTEMİ ARTIK TERK  EDİLMELİ Mİ?
150026 Umut  UYAN, Ayşe ASLAN   POZİTİF  PSİKOLOJİ AKIMINI ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM BAĞLAMINDA ELE ALAN SİSTEMATİK BİR DERLEME  ÇALIŞMASI  
150028 Doç.  Dr. Ali Murat ALPARSLAN, Öğr. Gör. Seher YASTIOĞLU İŞGÖRENLERİN  OLUMLU VE OLUMSUZ DUYGULANIMINI ARTTIRAN GERİBİLDİRİMLER VE PEKİŞTİREÇLER
150029 Dr.  Öğr. Üyesi Anıl BOZ SEMERCİ, Prof. Dr. Azize ERGENELİ İŞE  İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGISININ İŞ YERİNDE SOSYAL AĞ KURMA DAVRANIŞLARI  ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: CİNSİYETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME
150031 Doç.  Dr. Gaye ATİLLA, Altan ÖZCAN POLİTİK  BECERİ BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİNİN SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ: TWİTTER  ÖRNEĞİ 
150032 Dr.  Öğr. Üyesi Murat BOLELLİ  KARANLIK  ÜÇLÜNÜN (NARSİSİZM, MAKYAVELİZM VE PSİKOPATİ) YÖNETİCİLERİN SOSYAL GÜÇ  KULLANIMINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
150033 Doç.  Dr. Korhan KARACAOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi M. Suat AKSOY, Serhan ŞAHİN ÖRGÜTLERDE  ALGILANAN MAĞDURİYETİN İNTİKAM NİYETİNE ETKİSİNDE İŞYERİ ARKADAŞLIĞININ  DÜZENLEYİCİ ROLÜ: KAYSERİ’DE BİR İŞLETME UYGULAMASI
150034 Bekir  Alper YILDIRIM, Prof. Dr. Göksel Ataman BERK HAVAYOLU  OPERASYON SÜRECİNDE RİSKLİ/BELİRSİZ DURUMLARDA YÖNETİCİ KARAR/DAVRANIŞLARININ  BEKLENTİ TEORİSİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ: THY OPERASYON YÖNETİCİLERİ İLE BİR  UYGULAMA
150035 Salim  KURNAZ, Prof. Dr. Mehmet DENİZ HAVACILIK  SEKTÖRÜNDE EMNİYET KÜLTÜRÜ ALGISI İLE ÇALIŞAN PERFORMANSI İLİŞKİSİ 
150036 Dr.  Öğr. Üyesi Pınar GÖKTAŞ, Burcu DEĞİRMENCİ Y  KUŞAĞININ YAŞAM TARZI VE KARİYER DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
150039 Prof.  Dr. Hakkı Okan YELOĞLU ÖRGÜTSEL  DAVRANIŞ İLİŞKİLERİNDE ÖRÜNTÜ TANIMA (PATTERN RECOGNITION) VE TAHMİN  MODELLERİ İLE ÖNGÖRÜ: BİR DENEY TASARIMI VE SONU
150041 Doç.  Dr. Ebru AYKAN, Erdem KOPARAN, Muhammed BELLEK ÖRGÜTSEL  DAVRANIŞ ÇALIŞMALARI TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA NE ŞEKİLDE İLERLEMEKTEDİR?  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ VE ACADEMY OF MANAGEMENT BİLDİRİLERİNİN  KARŞILAŞTIRILMASI
150042 Öğr.  Gör. Gökçe TOPÇU TAŞPINAR   ÖRGÜTSEL  HAFIZAYI KAYDETMEDE İŞ ANALİZİ ÇALIŞMASI   BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ   İNCELEMESİ
150043 Dr.  Alper Bahadır DALMIŞ, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YAŞİN ÖRGÜTSEL  BAĞLILIĞIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE İŞ KARŞITI DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ETKİSİ:  HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
150044 Dr.  Öğr. Üyesi Tamer KILIÇ, İhsan SAYGILI ÖRGÜTSEL  İLETİŞİMİN DUYGUSAL BAĞLILIĞA ETKİLERİ: HAVACILIK BAKIM MERKEZLERİ ÖRNEĞİ
150046 Doç.  Dr. Mustafa BEKMEZCİ, Doç. Dr. Abdullah ÇALIŞKAN, Dr. Öğr. Üyesi Kemal  EROĞLUER AŞIRI  İŞ YÜKÜNÜN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNDE İŞ TATMİNİ VE YAŞAM TATMİNİNİN  ROLÜ, SAĞLIK KURUMU ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
150048 Psk.  Dr. Serkan EREBAK DEMANSLI  BİREYLERLE ÇALIŞAN BAKIMVERENLERİN MARUZ KALDIKLARI SALDIRGAN DAVRANIŞLAR  ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
150051 Prof.  Dr. Gönen İ. DÜNDAR, Ögr. Gör. Dr. Gülbeniz AKDUMAN, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep  HATİPOĞLU FİNANSAL  İYİLİK, İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİNİN KUŞAKLARA GÖRE  İNCELENMESİ
150052 Dr.  Ali GÜRSOY, Dr. Kemal KÖKSAL PSİKOLOJİK  SÖZLEŞME İHLALİNDE ZORUNLU VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN  ROLÜ
150054 Dr.  Hüseyin YILMAZ, Hande ÜNÜVAR YAPISAL  GÜÇLENDİRMENİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: TÜKENMİŞLİĞİN ARACILIK ROLÜ  AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
150055 Arş.  Gör. Dr. Deniz DİRİK, Prof. Dr. Hakkı Okan YELOĞLU ALGILANAN  ÖRGÜTSEL POLİTİKANIN ARDILLARI ÜZERİNE ULUSAL YAZINDA BİR META-ANALİZ  ÇALIŞMASI
150057 Dr.  Öğretim Görevlisi Deniz PALALAR ALKAN,   Arş. Gör. Esin YÜCEL KARAMUSTAFA ÖRGÜTSEL  DAVRANIŞ LİTERATÜRÜNDE BİR İNCELEME: 2013-2017 YILLARI ARASINDA ULUSLARARASI  HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER ÜZERİNE İÇERİK ANALİZİ
150059 Prof.  Dr. Mehmet DENİZ, Dr. Ramazan ÇOBAN ÇALIŞANLARIN  İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ  BELİRLEMEYE YÖNELİK İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
150060 Gökhan  KENAR, Dr. Gizem ÖZDEMİR HEKİMLERE  YÖNELİK İŞYERİNDE ŞİDDETİN ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
150063 Prof.  Dr. Güler İSLAMOĞLU, Prof. Dr. E. Serra YURTKORU KİŞİLERARASI  DUYGU DÜZENLEME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
150064 Arş.  Gör. Asiye Yüksel AĞARGÜN, Doç. Dr. Başak UÇANOK DUYGUSAL  EMEĞİN YAŞAM DOYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ:  AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
150067 Dr.  Kemal KÖKSAL, Dr. Ali GÜRSOY, Öğr. Gör. Hakan YAPAR ÖZGECİ  DAVRANIŞLARIN İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ
150068 Dr.  Cemalettin Öcal FİDANBOY, Mahsa SERPOUSH FİDANBOY YENİLİK  İKLİMİ VE İŞ YAŞAMINDA AKIŞ DENEYİMİ İLİŞKİSİ: AR-GE ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
150069 Prof.  Dr. Sait GÜRBÜZ, Arş. Gör. Furkan MARAŞLI, Prof. Dr. Robert COSTIGAN KİŞİLİK  VE DUYGUSAL BAĞLILIK ARASINDAKİ MEKANİZMAYI KEŞFETMEK: TEMEL BENLİK  DEĞERLENDİRMESİ VE DUYGUSALLIĞIN DURUMSAL ARACILIK ROLÜ
150070 Prof.  Dr. İbrahim Sani MERT, Doç. Dr. Mustafa BEKMEZCİ, Dr. Öğr. Üyesi Mohammad  ABUBAKAR İŞ-YAŞAM  DENGESİNİN YAŞAM TATMİNİ YORDAMASINDA ÇALIŞILAN SEKTÖRÜN DÜZENLEYİCİ  ETKİSİ 
150071 Prof.  Dr. İbrahim Sani MERT,  Dr. Öğr. Üyesi  Mohammad ABUBAKAR ÇALIŞANLARIN  FARKLI OLMA İHTİYACININ YAŞAM TATMİNLERİNİ ETKİLEMESİNDE UMUDUN ARACILIK ROLÜ
150072 Arş.  Gör. Cihangir GÜMÜŞTAŞ, Prof. Dr. Fatma KÜSKÜ  ÖRGÜTE  DUYULAN GÜVENSİZLİĞİN ÖNCÜLLERİ: İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ALANINDA KEŞİFSEL BİR  İNCELEME
150078 Dr.  Ceren AYDOĞMUŞ, Prof. Dr. Gonca GÜNAY BİLGİ  ÇALIŞANLARI: KOMÜNAL VE BİREYCİ LİDERLİK ALGISININ İŞ TATMİNİ İLE İLİŞKİSİNDE  LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ROLÜ
150079 Prof.  Dr. Ünsal SIĞRI GRUPLARDA  BİREYLER HANGİ YÖNDE SOSYAL MUKAYESE YAPAR?
150081 Öğr.  Gör. Nisa EKŞİLİ, Doç. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT İŞ  YERİNDE YAKIN ARKADAŞLIK BAĞLARININ İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNE  ETKİLERİNİN ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI 
150082 Prof.  Dr. Dursun BİNGÖL, Prof. Dr. Berrin FİLİZÖZ,   Dr. Öğr. Üyesi Meral ERDİRENÇELEBİ,   Dr. Öğr. Üyesi Ebru ERTÜRK  ÖRGÜTSEL  STRES ALGISININ TÜKENMİŞLİK SENDROMU ARACILIĞIYLA İŞTEN AYRILMA NİYETİ  ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KATILIM BANKASI ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ 
150083 Osman  YALAP, Doç. Dr. Sema POLATCI ÖRGÜTSEL  BAĞLILIĞIN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMEYE OLAN ETKİSİNDE DUYGUSALLIĞIN ROLÜ
150084 Prof.  Dr. Enver ÖZKALP, Arş. Gör. Saniye HAYDAROĞLU, Prof. Dr. Hatice Zümrüt TONUS,  Prof. Dr. Senem BESLER YÖNETİCİLERİN  ÖRGÜTSEL MUHALEFETE İLİŞKİN ALGISI VE TUTUMU: BİLECİK SERAMİK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
150085 Arş.  Gör. Mustafa BEKMEZCİ , Doç. Dr. Bora YILDIZ  BABACAN  LİDERLİK PSİKOLOJİK SAHİPLİĞİ NASIL ETKİLEMEKTEDİR? KOLEKTİF ŞÜKRANIN ARACI  ROLÜ
150086 Prof.  Dr. Gülsün ERİGÜÇ, Arş. Gör. Nazan KARTAL, Arş. Gör. Gülsüm Şeyma KOCA HACETTEPE  SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ’NDE YER ALAN ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONULU ÇALIŞMALARIN  SOSYAL AĞ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
150087 Öğr.  Gör. Alptekin DEVELİ, Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye Ülkü PEKKAN, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe  GÖKÇEN KAPUSUZ, Prof. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ GELECEĞİ  VE ÂNI ÖNEMSEYENLER ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI SERGİLER Mİ?
150088 Murat  AYDINAY, Prof. Dr. Ayşehan ÇAKICI İŞ  DOYUMU VE ÖRGÜTSEL ADALET, ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ETKİLER Mİ?  PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
150089 Doç.  Dr. Berna TARI KASNAKOĞLU, Çisil OKSAY, Yunus KALENDER BİREYSEL  VE SOSYAL İLETİŞİM FAALİYETLERİNİN İLETİŞİM BECERİSİNE ETKİSİ: ÖRGÜTSEL  AKTİVİTELER NE KADAR ETKİLİ?
150090 Doç.  Dr. Abdullah ÇALIŞKAN, Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye Ülkü PEKKAN SAĞLIK  SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINDA TÜKENMİŞLİK DUYGUSUNUN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ:  KİŞİ- ÖRGÜT UYUMUNUN ARACILIK ROLÜ
150092 Dr.  Öğr. Üyesi Aynur TAŞ, Dr. Zülfi Umut ÖZKARA ALGILANAN  YÖNETİCİ DESTEĞİ İLE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE İŞ STRESİNİN  ARACILIK ROLÜ
150094 Dr.  Öğr. Üyesi Berat ÇİÇEK, Dr. Öğr. Üyesi Metin IŞIK ÖRGÜTSEL  DEDİKODU VE İNTİKAM
150098 Prof.  Dr. Lutfiye ÖZDEMİR, Davut DEMİRCİ   FARKLILIKLARIN  YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL KİMLİĞE ETKİSİ: ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ARACILIK  ROLÜ 
150099 Şerife  KARAGÖZ, Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ PRESENTEEISMİN  TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İRDELEMEYE YÖNELİK BİR ALAN  ARAŞTIRMASI
150101 Arş.  Gör. Dr. Hilmiye TÜRESİN TETİK, Dr. Öğr. Üyesi Lale ORAL ATAÇ, Prof.Dr.  Sevinç KÖSE ÖZ  YETERLİLİK ALGISI İLE KENDİNİ SABOTAJ EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE BENLİK  SAYGISININ ARACI ROLÜ
150103 Psk.  Ebrar YENİCE KANIK, Psk. Zeynep B. AĞIRBAŞ STRES  BELİRTİ DÜZEYİ, STRESLE BAŞA ÇIKMA YAKLAŞIMLARI VE 5 FAKTÖR KİŞİLİK  BOYUTLARININ MAVİ-YAKA ÇALIŞANLARIN İLETİŞİM BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
150104 Doç.  Dr. Ali ERBAŞI YEŞİL  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ: ÖZGÜN BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME
150107 Doç.  Dr. Özge TAYFUR EKMEKCİ, Prof. Dr. Semra GÜNEY, Prof. Dr. Mustafa Kemal ÖKTEM ÖRGÜTSEL  STRES FAKTÖRLERİNİN ALGILANAN İŞ STRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE DÖNÜŞÜMSEL  LİDERLİĞİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
150108 Arş.  Gör. Dr. Büşra MÜCELDİLİ, Arş. Gör. Berivan TATAR, Prof. Dr. Oya ERDİL KAPSAYICI  LİDERLİK VE ÖZNEL İLİŞKİSEL DENEYİMİN PSİKOLOJİK UYGUNLUĞA ETKİSİ: BİR MODEL  ÖNERİSİ
150109 Dr.  Öğr. Üyesi Tahsin AKÇAKANAT, Öğr. Gör. Dr. Mehmet DİNÇ  ÖRGÜTSEL  ÖZDEŞLEŞMENİN ÖRGÜT TEMELLİ ÖZSAYGI İLE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE  ARACILIK ROLÜ
150110 Dr.  İnan ERYILMAZ, Doç. Dr. Asena ALTIN GÜLOVA ÖĞRENİLMİŞ  İHTİYAÇLAR BAĞLAMINDA TEMEL MOTİVASYON KAYNAKLARI, LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİ VE İŞ  ÇIKTILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
150111 Dr.  Öğr. Üyesi Mihriban CİNDİLOĞLU DEMİRER, Doç. Dr. Sema POLATCI ÖRGÜTSEL  ve SOSYAL DESTEK ile DUYGUSAL ZEKANIN   İŞ ve YAŞAM TATMİNİ ÜZERİNE ETKİLERİ
150114 Nihad  Abunasser, Doç. Dr. İrge ŞENER KİMLER  İŞ-AİLE ÇATIŞMASI YAŞAR? İŞ-AİLE ÇATIŞMASININ BİREYSEL ÖNCÜLLERİ ÜZERİNE BİR  ARAŞTIRMA
150115 Prof.  Dr. Soner TASLAK, Arş. Gör. Utku DEMİRCİ TÜRK KÜLTÜR MİRASLARI ÜZERİNDEN DAVRANIŞSAL  YAKLAŞIMA KISA BİR YOLCULUK: KUTADGU BİLİG ÖRNEĞİ
150116 Prof.  Dr. Tamer BOLAT, Prof. Dr. Oya İnci BOLAT, Doç. Dr. Seçil BAL TAŞTAN  ÖRGÜTSEL  DESTEK, SOSYAL BAĞLILIK VE DÜNYAYA İLİŞKİN VARSAYIMLARIN TRAVMA SONRASI  BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ACININ DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNÜN ROLÜ: POZİTİF  PSİKOLOJİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
150118 Çiğdem  Arslan, Prof. Dr. Ahmet ERKUŞ İŞ  AİLE ÇATIŞMASI, TÜKENMİŞLİK VE BİLİŞSEL ESNEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN  İNCELENMESİ 
150123 Arş.  Gör. Ceyda KAVURMACI AYTAÇ, Prof. Dr. Füsun ÇINAR ALTINTAŞ YÖNETSEL  KARAR VERME ARAŞTIRMALARININ KAVRAMSAL EVRİMİNİN BİLİMSEL HARİTALAMA  ARACILIĞIYLA ANALİZİ
150124 Hüseyin  YEŞİL, Prof. Dr. Ela ÜNLER, Prof. Dr. Ahmet ERKUŞ ÖRGÜTSEL  ADALET İLE ÇALIŞAN SESSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN  DÜZENLEYİCİ ROLÜ
150125 Dr.  Öğr. Üyesi Ahmet Orkun GÖKTEPE   KURUMLARIN  ÇEVRELERİ İLE ETKİLEŞİMİNDE KEŞİF AMAÇLI BİR ARAŞTIRMA: PETER İLKESİ KIZIL  KRALİÇE ETKİSİNE KARŞI
150126 Begüm  BİLGİN, Prof. Dr. Zeynep AYCAN SOSYAL  PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ENDİŞELERİN İSTİSMARCI YÖNETİME DÖNÜŞMESİNİ ENGELLER  Mİ? : ‘LİDERLİĞE İLİŞKİN ENDİŞELER’ VE İSTİSMARCI YÖNETİM İLİŞKİSİNDE SOSYAL  PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ROLÜ
150128 Doç.  Dr. Seçil BAL TAŞTAN,  Burcu AYDIN  KÜÇÜK ÜRETKENLİĞE  AYKIRI ÇALIŞMA DAVRANIŞLARINI AÇIKLAYAN PSİKOSOSYAL YAPILAR OLARAK İŞYERİNDE  KISKANÇLIK DUYGUSU VE STRESE YÖNELİK ESNEKLİĞİN İNCELENMESİ 
150129 Arş.  Gör. Handan AKKAŞ, Doç. Dr. Pınar BAYHAN KARAPINAR     ALGILANAN  ÖRGÜTSEL ADALET-İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİNDE, BİREYCİLİK-TOPLULUKÇULUK  BOYUTLARININ DÜZENLEYİCİLİK ROLÜ
150130 Arş.  Gr. Fatma Zehra YILDIZ, Arş. Gr. Emine GÜNDOĞMUŞ, Birsen YENER AYDIN, Arş.  Gr. Emine ATALAY İNSAN  KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve ÖRGÜTSEL DAVRANIŞIN SİNEMAYA YANSIMALARI: ÖRNEK OLAY  ÇALIŞMASI
150131 Dr.  Öğr. Üyesi Murat GÜLER, Doç. Dr. Fatih ÇETİN, Prof. Dr. H. Nejat BASIM BİREYSEL  PERFORMANSTA BİLİŞSEL VE DUYGUSAL SÜREÇLER: AKIŞ DENEYİMİ VE İŞ TATMİNİ
150132 Onur  SARIKAYA, Doç. Dr. Nuray ATSAN X VE Y  KUŞAKLARININ KARAR VERME STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
150133 Prof.  Dr. Deniz ELBER BÖRÜ, Taha Yusuf ÇAKAREL BAŞARI  İHTİYACININ ÖZ LİDERLİK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
150134 Taner  BULUT, Dr. Öğr. Üyesi Onur ÜNLÜ  2008  ABD FİNANSAL KRİZİ ÇERÇEVESİNDE LEHMAN BROTHERS’IN CEO’SU RICHARD FULD’UN  DAVRANIŞLARININ MAX WEBER’İN RASYONALİTE TÜRLERİNE GÖRE İNCELENMESİ 
150136 Esra  YURTTAŞ, Doç. Dr. İrge ŞENER YÖNETİCİLERİN  RUHSAL ZEKA SEVİYELERİNİN KARAR VERME STİLLERİNE ETKİSİ: KOBİ YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
150139 Halil  ERMAN BİLGİSEL  YÖNETİM YETKİNLİĞİ İLE ÇALIŞANLARIN ÖZNEL İYİ OLUŞLARI: ÖRGÜTSEL ÖĞRENME VE  İLETİŞİMDE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ARABULUCU ETKİSİ
150140 Prof.  Dr. Uğur YOZGAT, Doç. Dr. Mine AFACAN FINDIKLI  ÖRGÜTSEL  FANATİKLİK ÖLÇEĞİ (ÖFÖ): ÇALIŞANLARIN ALGISI ÜZERİNE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME  ÇALIŞMASI
150142 Öğr.  Gör. Seval AKSOY, Doç. Dr. Hakkı AKTAŞ ÖRGÜTSEL  POLİTİKA ALGISI İLE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ETKİLEŞİMİNDE ÖRGÜTE DUYULAN GÜVENİN  ARACILIK ROLÜ
150145 Doç.  Dr. Aysun KANBUR, Derya GÜMÜŞ ÇALIŞANLARDA  REKABETÇİ TUTUMUN YORDANMASI: BENLİK SAYGISI VE KONTROL ODAĞININ ROLÜ
150147 Nuket  TOP, Dr. Öğr. Üyesi Orkun DEMİRBAĞ, Arş. Gör. Kübra ŞİMŞEK DEMİRBAĞ KADIN  TEKSTİL İŞÇİLERİNİN USTABAŞLARIYLA YAŞADIKLARI ÇATIŞMANIN, İŞ TATMİNLERİNE  ETKİSİNDE USTABAŞLARININ POLİTİK YETİSİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
150149 Prof.  Dr. Uğur Yozgat BAĞLANMAYA  HAZIR ÇALIŞANLAR VE TUTKULU ÖRGÜTLER İÇİN ATEŞLEYİCİ LİDERLİK – ATEŞLEYİCİ  LİDERLİK ÖLÇEĞİ (ALÖ) GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
150150 Dr.  Öğr. Üyesi Işıl USTA ÖRGÜTSEL  DAVRANIŞIN KARANLIK YÜZÜ: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
150153 Arş.  Gör. Dr. Tanju ÇOLAKOĞLU YÜKSEKÖĞRETİM  KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAHİP OLDUĞU DUYGUSAL ZEKÂNIN, ÖRGÜTSEL  SESSİZLİK DAVRANIŞI İLE ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ  VE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
150154 Prof.  Dr. Nihat ERDOĞMUŞ, Hatice Merve BİRCAN, Züleyha SAYIN, Ömer Faruk AYDEMİR GENÇ  GÖNÜLLÜLERİN ÇALIŞTIKLARI STK’LARDA DEVAMLILIĞINI ETKİLEYEN MOTİVASYON  UNSURLARI: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
150158 Doç.  Dr. Murat YEŞİLTAŞ, Doç. Dr. Pelin KANTEN, Doç. Dr. Selahattin KANTEN YETENEK  YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİN İŞE GÖMÜLMÜŞLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE PSİKOLOJİK  SÖZLEŞME ALGISININ ARACILIK ROLÜ
150159 Öğr.  Gör. Seher YASTIOĞLU, Doç. Dr. Ali Murat ALPARSLAN İYİ  KARAKTERLİ ÖRGÜT ÖZELLİKLERİ: ÖRGÜTSEL ERDEMLİLİK LİTERATÜRÜNE İLİŞKİN  BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ
150160 Doç.  Dr. Pelin KANTEN, Prof. Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN, Merve Gözde DURMAZ ÖFKE  YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN ÖNCÜLLER: HEMŞİRELER ÜZERİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
150161 Dr.  Öğr. Üyesi Necla YILMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Elif KAYA, Prof. Dr. Ramazan ERDEM,  Arş. Gör. Ahmet ALKAN ÜNİVERSİTE  ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE DUYGU SAĞIRLIĞI İLİŞKİSİ 
150162 Dr.  Öğr. Üyesi Funda KILIÇ, Öğr. Gör. Dr. Cihan TINAZTEPE   NE  KADAR RİSK, O KADAR MUTLULUK? POTANSİYEL GİRİŞİMCİLERİN RİSK ALMA EĞİLİMLERİ  İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
150163 Dr.  Öğr. Üyesi Mustafa KARACA, Dr. Öğr. Üyesi Ali BAYRAM ORTA  KADEME YÖNETİCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ve MESLEKİ STRES DÜZEYİNİN  İŞ AİLE ÇATIŞMASI ÜZERİNE ETKİSİ
150167 Prof.  Dr. Ömür Neczan TİMURCANDAY ÖZMEN, Doç. Dr. Engin Deniz ERİŞ, Prof. Dr. Pınar  SÜRAL ÖZER LİDERLİK-MİZAH:  BİR İÇERİK ANALİZİ
150168 Dr.  Öğr. Üyesi Esra ZEYNEL,  Onur ÇELİK YÖNETİCİYE  GÜVEN VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ARACILIK ETKİSİNE YÖNELİK  BİR YOL ANALİZİ
150169 Dr.  Öğr. Üyesi Eylem BAYRAKÇI, Sercan UZUN, Aslıhan YILDIZ ÖRGÜTSEL  DAVRANIŞLAR ALANINDA ÇALIŞAN AKADEMİSYENLERİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE BAKIŞ  AÇILARI: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
150170 Tuba  BALCI, Doç. Dr. Didem RODOPLU ŞAHİN İŞ  AİLE ÇATIŞMASI İLE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME İLİŞKİSİ: KABİN MEMURLARI ÜZERİNE  BİR ARAŞTIRMA
150171 Prof.  Dr. İrfan ÇAĞLAR, Öğr. Gör. Coşkun AKÇA KURUMSAL  İTİBAR, İŞ TATMİNİ, DUYGUSAL BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ  İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
150173 Dilem  CİNLİ HAZIR  OLUN, YOL AMAÇ KURAMI GERİ DÖNDÜ
150175 Dr.  Öğr. Üyesi Osman USLU, Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÖZSOY, Prof. Dr. Kadir ARDIÇ BABACAN  LİDERLİK ALGISININ LİDERE GÜVENE ETKİSİ
150177 Dr.  Öğr. Üyesi Emrah ÖZSOY, Dr. Öğr. Üyesi Osman USLU,  Prof. Dr. Kadir ARDIÇ YÖNETİCİLERİN  KARANLIK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ